Du Học Nhật Bản Từ vựng Từ Vựng N5

Từ Vựng N5

Học tiếng Nhật - Từ vựng N5 "Bài 1"

Kanji              Hiragana                Tiếng Việt
会う             あう                      Gặp gỡ
                 あお                      Màu xanh
青い             あおい                   Màu xanh
                 あか                      Màu đỏ
赤い             あかい                   Màu đỏ
明い             あかるい                Sáng ,tươi
                 あき                       Mùa thu
開く             あく                       Mở
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N5 "Bài 2"

Kanji              Hiragana                Tiếng Việt
洗う              あらう                      Rửa
                     ある                       Có ,được
歩く             あるく                      Đi bộ
                     あれ                      Cái kia
                     いい/よい               Tốt
                     いいえ                   Không
言う             いう                        Nói
                 いえ                      Nhà ở
                     いかが                   Như thế nào
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N5 "Bài 3"

Kanji                Hiragana                  Tiếng Việt
歌う               うたう                     Hát
生まれる       うまれる                  Được sinh ra
海                   うみ                         Biển
売る                うる                         Bán
煩い                うるさい                   Ồn ào
上着               うわぎ                      Áo khoác
                    え                            Bức tranh
映画                えいが                     Phim
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N5 "Bài 4"

Kanji              Hiragana                     Tiếng Việt
大人              おとな                       Người lớn
                      おなか                       Bụng
同じ               おなじ                       Giống nhau
お兄さん       おにいさん                Anh trai người ta
お姉さん       おねえさん                Chị gái người ta
                       おばあさん                Bà
伯母さん/叔母さん     おばさん    Gì ,cô
お風呂           おふろ                       Bốn tắm,phòng tắm
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban