Du Học Nhật Bản Ngữ pháp Trung cấp 2

Trung cấp 2

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp "Bài 1"

~として(は)/~としても/~としての
意味  <立場、資格、種類をはっきり言う。> Nói về lập trường, tư cách, chủng loại
接続  [名]+として

Ví dụ:
① 彼は国費留学生として日本へ来た。
Anh ấy đã đến Nhật với tư cách là lưu học sinh ngân sách nhà nước
Chi tiết...

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp "Bài 2"

~とともに
A 意味 ~と一緒に  Cùng với...
接続  [名]+とともに

Ví dụ:
① お正月は家族とともに過ごしたい。
Tôi muốn ăn Tết cùng gia đình.

② 大阪は東京とともに日本経済の中心地である。
Osaka cùng với Tokyo là các trung tâm kinh tế của Nhật.

Chi tiết...

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp "Bài 3"

~において(は)/~においても/~における
意味  ~で(場所・時間を示す。)Ở; tại; trong; về việc; đối với -> Chỉ địa điểm, thời gian
接続  [名]+において


Ví dụ:
① 会議は第一会議室において行われる。
Hội nghị được tổ chức ở phòng họp số 1.

Chi tiết...

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp "Bài 4"

~に応じて/~に応じ/~に応じた
意味  ~にしたがって・~に適している  Phụ thuộc vào, ứng với
接続  [名]+に応じて
ひ が い

Ví dụ:
① 保険金は被害状況に応じて、払われる。
Tiền bảo hiểm sẽ được trả tuỳ theo tình trạng thiệt hại.
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban

hoc tesol o dau tot | tesol | xe hoa mai | ve may bay ve tau cao toc di con dao mo co sau xe huy hoang xe anh quoc xe vung tau san bay ve tau cao toc soc trang con dao ve tau cao toc can tho con dao thanh lap cong ty tai binh duong thanh lap cong ty tai dong nai thanh lap cong ty tai binh duong thanh lap cong ty tai dong nai chuyen tien sang trung quoc