Du Học Nhật Bản Từ vựng Từ Vựng N4

Từ Vựng N4

Học tiếng Nhật - Từ vựng N4 "Bài 1"

Kanji           Hiragana           Tiếng Việt
                 あ                     Ah
                 ああ                  Như thế
                 あいさつ・する Chào hỏi
             あいだ              Giữa
合う         あう                 Hợp ,phù hợp
                 あかちゃん       Em bé
上る         あがる              Tăng lên ,đi lên,nâng lên
赤ん坊     あかんぼう       Em bé sơ sinh
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N4 "Bài 2"

Kanji           Hiragana            Tiếng Việt
致す          いたす               Làm
                  いただく            Nhận
一度          いちど                Một lần
一生懸命  いっしょうけんめい Cố gắng hết sức ,chăm chỉ
                  いっぱい            Đầy
              いと                   Sợi chỉ
以内          いない                Trong vòng
田舎          いなか                Quê hương
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N4 "Bài 3"

Kanji            Hiragana             Tiếng Việt
屋上          おくじょう         Sân thượng
贈り物      おくりもの         Món quà
送る          おくる                Gởi
遅れる      おくれる             Bi trễ ,đến muộn
起す          おこす                Đánh thức dậy
行う          おこなう             Diễn ra ,tổ chức
怒る          おこる                Nổi giận ,giận giữ
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng N4 "Bài 4"

Kanji            Hiragana                 Tiếng Việt
科学           かがく                   Khoa học
               かがみ                   Gương
掛ける       かける                   Treo
飾る           かざる                   Trang trí
火事           かじ                      Lửa
                   ガス                      Ga
                   ガソリン               Xăng
                   ガソリンスタンド  Trạm xăng
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban