Du Học Nhật Bản Từ vựng

Từ Vựng

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 9"

優先    ゆうせん    Ưu tiên
誘導    ゆうどう    Sự dẫn dắt, sự chỉ dẫn
優美    ゆうび    grace, refinement, elegance
有望    ゆうぼう    Có hi vọng, có tiền đề
遊牧    ゆうぼく    Đời sống du mục
夕焼け    ゆうやけ    Hoàng hôn
有力    ゆうりょく    Ảnh hưởng, nội bật
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 10"

安っぽい    やすっぽい    Giá rẻ, hào nhoáng, không đáng kể
休める    やすめる    Nghỉ ngơi, đình chỉ, cung cấp cho cứu trợ
野生    やせい    Hoang dã
矢鱈に    やたらに    Ngẫu nhiên, bất cẩn, một cách mù quáng
夜中    やちゅう    Cả đêm, giữa đêm
奴    やっこ    Người tôi tớ, đồng nghiệp
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 11"

物足りない    ものたりない    Không hài lòng, không toại nguyện
最早    もはや    Đã, bây giờ
模範    もはん    Gương mẫu, giải thích, mô hình, ví dụ
模倣    もほう    Bắt chước, sao chép
揉める    もめる    Không đồng ý, tranh chấp
腿    もも    Đùi, xương đùi
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 12"

申し込み    もうしこみ    Ứng dụng, yêu cầu, đăng ký, thách thức
申出    もうしで    Đề nghị, yêu cầu, khiếu nại, báo cáo
申し出る    もうしでる    Báo cáo, đề nghị
申し分    もうしぶん    Phản đối, thiếu sót
盲点    もうてん    Điểm mù
猛烈    もうれつ    Bạo lực, mãnh liệt, dữ dội
Chi tiết...

Bạn đang xem Trang 2 trong 32 Trang.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban