Du Học Nhật Bản Các bước Du Học Nhật Chế Độ Giáo Dục

Chế Độ Giáo Dục ở Nhật

công ty du học nhật bản hiền quangNăm 1994 Nhật Bản cũng đã phê chuẩn “Điều ước về quyền lợi của trẻ em” được đưa ra tại Liên hiệp quốc năm 1989. Trong điều ước này việc bảo vệ quyền lợi được học của trẻ em qui định. Ở Nhật phụ huynh của trẻ em người nước ngoài không phải có nghĩa vụ cho con em được tiếp nhận giáo dục phổ thông nhưng trẻ em thì có quyền được đi học.

Chế độ giáo dục ở Nhật:
công ty du học hiền quang
1/  Chế độ:

Chế độ giáo dục của Nhật cơ bản là trường tiểu học (cấp 1) 6 năm, phổ thông cơ sở (cấp 2) 3 năm, phổ thông trung học (cấp 3) 3 năm, đại học 4 năm (đại học ngắn hạn 2 năm).

2/  Giáo dục nghĩa vụ:
Trong các trường này trường tiểu học và phổ thông cơ sở là giáo dục nghĩa vụ toàn bộ trẻ em quốc tịch Nhật Bản bắt buộc phải nhập học và tốt nghiệp. Giáo dục là nghĩa vụ đối với công dân Nhật nhưng trẻ em có quốc tịch nước ngoài từ 6 tuổi đến 15 tuổi đang sống ở Nhật thì nếu muốn, bất kể quốc tịch nào đi chăng nữa cũng có thể vào học các trường tiểu học và phổ thông cơ sở của địa phương với cùng một chi phí như trẻ em ở Nhật. Quý vị phụ huynh nên suy nghĩ đến tương lai của con em mà tiến hành việc nhập học và vào học một cách tích cực.

3/  Nguyên tắc:
Đa số các trẻ em của Nhật sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở thì học tiếp lên phổ thông trung học và Đại học. Phổ thông trung học và Đại học thì trên nguyên tắc, người muốn học sẽ thi tuyển và vào học.
Ngoài ra, còn có trường mẫu giáo cho trẻ em trước khi vào học Tiểu học. Thêm nữa có các trường chuyên tư và tổng hợp dạy kỹ thuật và kiến thức cần thiết để đi làm dành cho đối tượng chủ yếu là người đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.

>> Xem thêm : du học Nhật bản

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu