Du Học Nhật Bản Chữ Katakana

Học tiếng Nhật - Chữ Katakana

Người mới học tiếng Nhật hay tự hỏi sao Tiếng Nhật có nhiều bộ chữ quá, đã đó chữ Hiragana rồi mà vẫn phải học chữ Katakana. Tuy nhiên mỗi bộ chữ đều có một chức năng khác nhau. Chúng tôi xin giải thích rằng, chữ Hitakana là chữ viết người Nhật hay dùng, khi trẻ em Nhật Bản học tiếng phải học bộ chữ này trước và tiếp theo học thêm bộ chữ Katakana. Chữ Katakana dùng để phiên âm tiếng nước ngoài, các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hitagana.
Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.
Để học được tiếng Nhật, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết.

Học đọc:
Trước tiên, bạn phải nghe đọc toàn bộ bảng chữ Katakana và tập đọc theo sao cho chuẩn âm.
{youtube}4289Wa9EdLM&feature=colike{/youtube}
Cách phát Âm 1:
{youtube}Kz8wlxd39Qo&feature=colike{/youtube}
a          i        u         e      オo
ka        ki       ku        ke       ko
sa        shi      su      se       so
ta        chi      tsu      te       to
na        ni       nu      ne      no
ha        hi       fu      he       ho
ma      mi      mu     me      mo
ya                          yu                        yo
ra         ri        ru       re      ro
wa                                                              o
                                                                         
Học viết:

{youtube}_55MltifBSI&feature=colike{/youtube}
Cách phát âm 2:
{youtube}oZaUFhRyzU8&feature=colike{/youtube}
ga        gi       gu      ge      ge
za         ji        zu       ze      zo
da         ij       zu      de       do
ba        bi       bu      be       bo
pa        pi       pu    pe       po
Cách viết:
kya     kyu      kyo

sha      shu      sho
cha      chu      cho
nya      nyu      nyo
hya      hyu      hyo
mya      myu     myo
rya        ryu       ryo
gya       gyu      gyo
ja         ju         jo
bya      byu      byo
pya      pyu      pyo

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu