Du Học Nhật Bản Danh Sách Trường Nhật Trường Tiếng Nhật

Trường Tiếng Nhật

Trường Nhật Ngữ Fukuoka Janpanese Language School

truong nhat ngu fukuoka

1. Giới thiệu: Trường Nhật Ngữ Fukuoka đóng tại tỉnh Fukuoka của Nhật Bản, trường Nhật Ngữ Fukuoka tự hào là nơi đào tạo ra nhiều học viên có trình độ Nhật Ngữ cao, đảm bảo cho việc học tiếp lên các trường nghề, cao đẳng, đại học và cao học tại Nhật Bản.

Chi tiết...

Trường Nhật Ngữ First Study Osaka - Du học Nhật bản chỉ 60 triệu đồng

Nhãn: Truong nhat ngu first study osaka, trường tiếng Nhật First Study Osaka có chi phí thấp nhất, trường first study osaka xin visa thành công cao nhất, trường first study osaka nhiều du học sinh Việt Nam, truong first study o Osaka.

Chi tiết...

Trường tiếng Nhật tại Nhật bản

Trường tiếng Nhật

Công ty tư vấn du học Hiền Quang được sự uỷ quyền của các trường tiếng Nhật tại Nhật bản, tuyển sinh viên và những người có nguyện vọng du học Nhật bản tại Việt Nam. Là cầu nối tuyển sinh trực tiếp với các trường tiếng Nhật tại Nhật bản, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho những bạn có nguyện vọng học tập tại Nhật bản. Sau đây, là những trường tiếng Nhật tại Nhật bản mà công ty chúng tôi tuyển sinh.
Danh sách trường tiếng Nhật tại Nhật bản
Nếu tính tỷ giá yên là: 1 yên = 210 đồng thì những trường tiếng Nhật tại Nhật bản có chi phí và học phí như sau: 
1. Trường Nhật Ngữ Meric (Osaka)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 690,000 yên/năm
    Phí ký túc xá và 2 tháng tiền ở: 100,000 yên. (mỗi tháng tiếp theo 30,000 yên)
    - Tổng cộng: 790,000 yên ~ 165,900,000 VNĐ
2. Trường Nhật Ngữ MCA: (Tokyo)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 690,000 yên/năm
    Phí ký túc xá và 3 tháng tiền ở: 115,000 yên. (mỗi tháng tiếp theo 35,000 yên)
    - Tổng cộng: 805,000 yên ~ 169,050,000 VNĐ
3. Học Viện Ngoại Ngữ Manabi
Trường có 4 cơ sở tại: Tokyo, Nagoya, Nagano và Shinjuku "Có chứng thực bằng"
Học phí và chi phí của trường tại các chi nhánh như sau:
    A. Tại Tokyo và Shinjuku
        Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
        Tổng chi phí và học phí: 762,300 yên/năm
        Nếu nộp học phí và chi phí 6 tháng đầu tổng cộng: 417,900 yên
        Học phí và chi phí 6 tháng tiếp theo: 344,400 yên
        Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 264,000 yên.
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 6 tháng là: 1,106,300 yên ~ 232,323,000 VNĐ
   - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng đầu và ký túc xá 6 tháng là: 762,300 yên ~ 160,083,000 VNĐ
    B. Tại Nagano
        Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
        Tổng chi phí và học phí: 762,300 yên/năm
        Nếu nộp học phí và chi phí 6 tháng đầu tổng cộng: 417,900 yên
        Học phí và chi phí 6 tháng tiếp theo: 344,400 yên.
        Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 227,000 yên. (mỗi tháng tiếp theo 24,000 yên)
   - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 6 tháng là: 989,300 yên ~ 207,753,000 VNĐ
  - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng đầu và ký túc xá 6 tháng là: 644,900 yên ~ 135,429,000 VNĐ
    C. Tại Nagoya
        Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
        Tổng chi phí và học phí: 770,000 yên/năm
        Nếu nộp học phí và chi phí 6 tháng đầu tổng cộng: 410,000 yên
        Học phí và chi phí 6 tháng tiếp theo: 360,000 yên.
        Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 241,000 yên.
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 6 tháng là: 1,011,000 yên ~ 212,310,000 VNĐ
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 6 tháng là: 651,000 yên ~ 136,710,000 VNĐ
4. Trường Nhật Ngữ Yono-Gakuin (Saitama) "Có chứng thực bằng"
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 705,650 yên/năm
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 240,000 yên
    - Tổng cộng: 945,650 yên ~ 198,586,500 VNĐ   
5. Học Viện Quốc Tế Jcom (Osaka)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 730,000 yên/năm
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
    - Tổng cộng: 980,000 yên ~ 205,800,000 VNĐ
6. Trường Nhật Ngữ Toyo (Sendai)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 654,000 yên/năm
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
    - Tổng cộng: 904,000 yên ~ 189,840,000 VNĐ
7. Trường Nhật Ngữ Yiea (Tokyo và Yokohama)
Có chi phí và học phí giống nhau như sau:
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
    Tổng chi phí và học phí: 710,000 yên/năm
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
    - Tổng cộng: 960,000 yên ~ 201,600,000 VNĐ
8. Trường Nhật Ngữ Kansai  (Osaka)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
    Tổng chi phí và học phí: 738,000 yên
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 240,000 yên
    - Tổng cộng: 978,000 yên ~ 205,380,000 VNĐ
9. Trường Nhật Ngữ Nissei (Osaka)
    Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
    Tổng chi phí và học phí: 710,000 yên (khóa học cao học thì phải nộp thêm 100,000 yên)
    Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
    - Tổng cộng: 960,000 yên ~ 201,600,000 VNĐ
10. Học Viện Nhật Ngữ Kyoto Minsai (Kyoto)
      Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
      Tổng chi phí và học phí: 665,000 yên/năm
      Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 220,000 yên
     - Tổng cộng: 885,000 yên ~ 185,850,000 VNĐ
11. Trường Nhật Ngữ Communica Institute (Kobe)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 800,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 210,000 yên
     - Tổng cộng: 1,010,000 yên ~ 212,100,000 VNĐ
12. Học Viện Nhật Ngữ Kyushu Foreign Languge Academy (Fukuoka)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 730,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 210,000 yên
     - Tổng cộng:  940,000 yên ~ 197,400,000 VNĐ
13. Học Viện Ngô Ngữ OJA (Osaka)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
     Tổng chi phí và học phí: 690,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 230,000 yên
     - Tổng cộng: 920,000 yên ~ 193,200,000 VNĐ
14. Học Viện Nhật Ngữ KIJ (Kobe)
      Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
      Tổng chi phí và học phí: 670,000 yên/năm
      Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 210,000 yên
      - Tổng cộng: 880,000 yên ~ 184,800,000 VNĐ
15. Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Aoyama (Tokyo)
      Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
      Tổng chi phí và học phí: 740,000 yên/năm
      Phí ký túc xá và 3 tháng tiền ở: 160,000 yên
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 3 tháng là: 900,000 yên ~ 189,000,000 VNĐ
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 3 tháng là: 570,000 yên ~ 119,700,000 VNĐ
16. Trường Nhật Ngữ Human Academy (Tokyo)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7 10
     Tổng chi phí và học phí: 733,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 3 tháng tiền ở: 160,000 yên
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 3 tháng là: 893,000 yên ~ 187,530,000 VNĐ
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 3 tháng là: 609,500 yên ~ 127,995,000 VNĐ
17. Trường Nhật Ngữ Shinwa (Tokyo)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 735,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 3 tháng tiền ở: 160,000 yên
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 3 tháng là: 895,000 yên ~ 189,950,000 VNĐ
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 3 tháng là: 595,000 yên ~ 124,950,000 VNĐ
18. Trường Nhật Ngữ DBC (Tokyo)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 708,750 yên/năm
     Phí ký túc xá và 3 tháng tiền ở: 160,000 yên
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 3 tháng là: 868,750 yên ~ 182,437,500 VNĐ
    - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 3 tháng là: 585,250 yên ~ 122,902,500 VNĐ
19. Học Viện Ngôn Ngữ Nhật bản Nitto - Tập đoàn Weilan (Tokyo và Fukuoka)
     Kỳ tuyển sinh: 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 700,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
     - Tổng cộng: 950,000 yên ~ 199,500,000 VNĐ
20. Trường Nhật Ngữ Kobe Japanese Educational Academy (Kobe)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 4, 10
     Tổng chi phí và học phí: 680,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở 220,000 yên
     - Tổng cộng: 900,000 yên ~ 189,000,000 VNĐ
21. Trường Chuyên Ngữ Waseda (Tokyo)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí:
22. Trường Nhật Ngữ HOPE (Tokyo)
     Kỳ tuyển sinh: Tháng 1, 4, 7, 10
     Tổng chi phí và học phí: 680,000 yên/năm
     Phí ký túc xá và 6 tháng tiền ở: 250,000 yên
     - Tổng cộng chi phí cùng học phí 1 năm và ký túc xá 6 tháng là: 930,000 yên ~ 195,300,000 VNĐ
      - Tổng cộng chi phí cùng học phí 6 tháng và ký túc xá 3 tháng là: 560,000 yên ~ 117,600,000 VNĐ
Chi phí cùng học phí và ký túc xá có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm. Ngoài ra, có thể thay đổi theo nhu cầu tuyển sinh của mỗi trường.

Trường tiếng Nhật - Trường Nhật ngữ I.C.NAGOYA

Giới thiệu về trường
Trường Nhật Ngữ I.C.NAGOYA vào năm 1986 đã bắt đầu khai giảng khóa học đầu tiên theo chế độ học nguyên ngày tại trung tâm thành phố NAGOYA với tên trường Nagoya Ngôn Ngữ Lao Động Sony. Năm 1996 chúng tôi đổi tên thành I.C.NAGOYA và đã gửi đến các trường Đại học và các xí nghiệp rất nhiều các nhân tài, dựa trên khẩu hiệu " chúng tôi là trường đào tạo ra những con người có thể hành động và suy nghĩ bằng tầm nhìn mang tính quốc tế".
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu