Du Học Nhật Bản Các câu thành ngữ

Các câu thành ngữ

Học tiếng Nhật cơ bản - Thành ngữ "Bài 1"

Những câu thành ngữ sau đây bạn có thể thường nói bằng tiếng Việt, nay bạn có thể học và sử dụng nó trong tiếng Nhật. Thành ngữ là câu dễ nhớ, bạn có thể nhớ đến nó khi bạn nói một câu thành ngữ tiếng Việt.

ごますり
người nịnh hót

言(い)わぬが花(はな)
im lặng là vàng

花(はな)に嵐(あらし)
Họa vô đơn chí

花(はな)よりだんご
Có thực mới vực được đạo

Chi tiết...

Thành ngữ tiếng Nhật cơ bản Bài 2

雲(くも)をつかむよう
Mơ mộng hão huyền

水(みず)に流(なが)す
Hãy để cho quá khứ là quá khứ

水(みず)の泡(あわ)
Đổ sông đổ biển

水(みず)を打(う)ったよう
Im phăng phắc
Chi tiết...

Học tiếng Nhật cơ bản - Thành ngữ "Bài 3"

Học thành ngữ tiếng Nhật bạn nên nhớ những câu thành ngữ tiếng Việt trước, tiếp theo đọc lại câu thành ngữ đó bằng tiếng Nhật, như vậy bạn sẽ nhớ lâu hơn.

鶴(つる)の一声(ひとこえ)
Một người lo bằng kho người làm

馬(うま)の骨(ほね)
Bất lợi

ごまめの歯(は)ぎしり
Không có năng lực,dù cố gắng đến đâu cũng không thành công

蜂(はち)の巣(す)をつついたよう
Ồn như ong vỡ tổ

Chi tiết...

Học tiếng Nhật cơ bản - Thành ngữ "Bài 4"

Học thành ngữ tiếng Nhật bạn nên học và nhớ thật kỹ những câu thành ngữ bằng tiếng Việt dưới đây, tiếp theo đọc sang tiếng Nhật nhiều lần để nhớ lâu hơn.

たで食(く)う虫(むし)も好(す)き好(ず)き
Muôn màu muôn vẻ

あばたもえくば
Nếu thương thì trái ấu cũng tròn
Ghét nhau thì trái bầu hòn cũng méo

あぐらをかく
Hôm nay không biết ngày mai

足(あし)もとを見(み)る
Thân tàn sức kiệt

Chi tiết...

Bạn đang xem Trang 1 trong 2 Trang.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu