Du Học Nhật Bản Du Học Nhật Bản

Hội thảo Du Học Nhật

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Hội thảo du học Nhật Bản
2 Hội thảo du học Nhật Bản 11/2012
3 Triển lãm du học Nhật Bản
4 Triển lãm du học Nhật Bản 2012
5 Hội thảo du học Nhật Bản 2011

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu