Du Học Nhật Bản Học giao tiếp Giao tiếp nâng cao Học tiếng Nhật giao tiếp "Bài 55"

Học tiếng Nhật giao tiếp "Bài 55"
☞ Mẫu câu
幹事って何ですか?    „Kanji‟ là gì ạ?
                                                                                                                                                      あいきどう
☆ Cách hỏi nghĩa của một từ: Từ muốn hỏi + って何ですか?/ 合気道って何ですか    „Aikido‟ là gì?
                                                                                                   なに
☆ Cách hỏi ngắn gọn hơn: えっ、幹事って何?
                                                                          い み
Nâng cao 幹事ってどういう意味ですか?    „Kanji‟ nghĩa là gì?
幹事ってまとめ役ですか?    „Kanji‟ là „người tổ chức‟ phải không?
Chú thích   
会: hội, nhóm    まとめ役: người tổ chức, người điều hành    何ですか?: là gì?


Hướng dẫn đăng ký đi du học Nhật Bản
Công Ty Hiền Quang chuyên Du Học Nhật Bản

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu